Velkommen til Voices of  Gospel

- Et gospelkor i Grønnevang

Vi øver hver mandag 
kl 19.00-21.30